http://www.gothic.phx.pl

:: O fanklubie - dołącz do Świętego Przymierza
Artykuł dodany przez: Advocate (2004-10-18 19:52:51)

Ogólne informacje
 • Święte Przymierze to fanklub dla fanów gier z serii Gothic działający na naszym Forum ze swoim wewnętrznym zbiorem zasad.
 • Fanklub jest integralną częścią Forum, dlatego każdy jego uczestnik zoobowiązany jest do przestrzegania głównego Regulaminu.
 • W Świętym Przymierzu istnieje podział na trzy Zakony: Królestwo (patron Innos), Podziemie (patron Beliar) i Klasztor (patron Adanos) na wzór kosmologii świata Gothic.
 • Struktura fanklubu opiera się na: Terytorium Neutralnym, Stolicy Królestwa, Siedzibie Podziemia, Wielkim Klasztorze.
 • Podział uczestników Świętego Przymierza:
  1. Administrator - Neutralna osoba nadzorująca działanie całego ŚP i przywódców grup.
  2. Kapituła - W danym Zakonie tworzą ją Wielki Mistrz oraz jego zastępca - Mistrz. Mistrzowie ci są opiekunami głównej struktury fanklubu. Przywódcy są także moderatorami Terytorium Neutralnego.
  3. Pozostali członkowie - Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać się na Forum Świętego Przymierza, a za swoje posty zostaje oceniony i awansowany lub zdegradowany. Członkowie mają pełny dostęp do Forum swojego Zakonu oraz Terytorium Neutralnego. (Użytkownicy bez członkostwa w grupie Zakonu nie mogą pisać wiadomości na Forum Świętego Przymierza.)
 • Członkowie mogą awansować coraz wyżej w hierarchii udzielając się w fanklubie i zdobywając zasługi ku chwale Zakonu.
 • Powinnością członków jest:
  1. Aktywne uczestnictwo w fanklubie;
  2. Wykazywanie swej twórczej inwencji;
  3. Przestrzeganie Regulaminu ŚP oraz głównego;
 • W SP tworzone są najróżniejsze konkurencje, w których każdy może wziąć udział niezależnie od rangi.


Jak dołączyć się do Świętego Przymierza i wybrać Zakon?

Próba
 • Do Próby mogą przystąpić osoby uczestniczące w dyskusjach na Forum nie krócej niż miesiąc i posiadające przynajmniej 30 postów. Osoby nawet z większą ilością postów, które jednak nie mogą zostać uznane za wiadomości wzbogacające wątki, nie mogą przystąpić do Próby. Brane są pod uwagę wyłącznie wartościowe odpowiedzi, dodane nie z przymusu lub chęci nabicia posta.
 • Po spełnieniu powyższych warunków, kandydatowi odblokowane zostaną u ustawieniach opcje grup publicznych, poprzez które będzie mógł on wyrazić chęć dołączenia do wybranego Zakonu.
 • Jeśli Kapituła danego Zakonu uzna, że kandydat jest godzien członkostwa w Świętym Przymierzu, wówczas zgłoszenie rekruta zostanie zatwierdzone przez aktualną Kapitułę.


Każdego uczestnika fanklubu obowiązuje wewnętrzny Regulamin Świętego Przymierza.


adres tego artykułu: http://www.gothic.phx.pl/infopage.php?id=62