http://www.gothic.phx.pl

:: Magia
Artykuł dodany przez: Advocate (2004-02-15 11:14:31)

Magia sama w sobie jest potężnym żywiołem i jak niektórzy uważają - najdoskonalszym ze wszystkich. Po części składa się również z innych lub inne żywioły nawiązują do niej. Dla mędrców próbujących okiełznać czary przygotowano zwoje i bardziej zaawansowane runy, których umiejętność wykorzystania znają tylko wielcy Magowie. Dzięki korzystaniu z nadprzyrodzonych mocy, magus, zdoła pokonać sporą grupę silnych przeciwników, nie doznając przy tym większych obrażeń. Człowiek stosując magię za każdym razem naraża swoje zdrowie, a przede wszystkim czystość duszy. Niestety nie zawsze ludzie obeznani w tym żywiole służą Innoswi czy Adanosowi, ale czarnemu Panu - Beliarowi, który włada demonami, jego ciemne nauki spadają na Nekromantów. Porządny sługa Innosa nie poszukuje zemsty, tylko zwalcza złą magię, która jest niebezpieczna dla całego świata.
Magię zawartą w księgach wykorzystaj dobrze, Graczu.
 

Zestaw wszystkich zapieczętowanych zaklęć znajdziesz pod tym działem - Czary


Ognisty pocisk
Sopel lodu
Ognista burza
Deszcz ognia

Lodowa fala
Deszcz ognia
Grom
Uderzenie wiatruMagia zawarta w księgach
Arcanum Żywiołów
Kręgi magii

Gdy bogowie obdarzyli ludzkość magicznymi mocami, nauczyli ich również sporządzać runy. Wierni wyznawcy przejęli zatem od swych panów zaszczytne zadanie wytwarzania tych świętych artefaktów i zaczęli je wykorzystywać. Krąg, do którego należy mag, określa, jak zaawansowanymi zaklęciami może się on posługiwać.

Wszelka magia czerpie z magicznych zdolności jej użytkownika, zwanego odpowiednio MAGIEM.

Każde wykorzystanie magicznego zaklęcia kosztuje maga część jego mocy. Ich zapas nazywany bywa czasem ilością mana. Niektóre zaklęcia można naładować pewną dawką energii magicznej. Nazywamy je zaklęciami odnawialnymi.

Inne zaklęcia działają tak długo, jak mag udziela im swojej energii mana. Te z kolei nazywane są zaklęciami inwestycyjnymi.Dar od bogów
Z dawien dawna człek próbował zgłębić naturę i genezę sztuk magicznych. Jeno gdzie rozpocząć takie poszukiwania? Czy magię można w ogóle opisać? Próżno szukać równie niespójnego zjawiska we świecie: wszak magia jednako leczy i zabija, tworzy i niszczy.

Gdzie zatem szukać tej nieopisanej potęgi? Magia jest tym, czym jest - najpotężniejszym i najwspanialszym darem, jaki człowiek otrzymał od bogów. Baczcie jeno, by dar ów rychło nie stał się przekleństwem, gdyż nieliczni będą w stanie zrozumieć magię i wykorzystać ją do własnych celów. Inni sami zostaną wykorzystani.Miejsce Magii w ziemskim porządku
Wiele badań przeprowadzono, głowiąc się nas zależnością magii od wszelakich żywiołów. W rezultacie przyjęto, iż jest ona - magia - ostatecznym, najpotężniejszym żywiołem ze wszystkich. Wszak to dzięki niej magus może kształtować pozostałe siły natury wedle własnego upodobania. Każdy żywioł, w swej najczystszej formie, ujawnia powiązania z magią. Oczywiście, naturalne manifestacje takich powiązań należą do rzadkości i są skrzętnie poszukiwane. Zdolność magusa do kontrolowania potęgi żywiołów stanowi ostateczny dowód, iż magia jest najczystszym i najwspanialszym dobrem obecnym w naszej egzystencji.


Prawdziwa Moc
Święta powinność Mędrca

To potęga odróżnia magusa od zwykłego śmiertelnika. Władny wykorzystywać boską moc, magus wyjęty jest spod tych wszystkich praw natury, które dotyczą ludzi prostych i królów jednako.

Gdy magus osiągnie poziom, który pozwoli mu wykroczyć poza granice, ludzkiej egzystencji, wstępuje do świata niedostępnego zwykłym śmiertelnikom. Może przełamywać bariery czasu i przestrzeni i nawet Śmierć - ostateczna bariera - nie jest mu straszna.Tajniki Magii
Magia nie zamieszkuje w ciele samego magusa. Jest on raczej jako zmyślny rzemieślnik, a ona jako narzędzie jego. Takoż początkujący magus uczy się jak oną moc okiełznać i kierować nią wedle swej woli.

Jego duch nadaje owej mocy pożądany kształt, ogniskuje ją i wreszcie uwalnia. W takich chwilach dusza magusa wznosi się ponad nasz świat i spoziera na Drugą Stronę, gdzie stoi pałac potęgi, którą on kształtuje i przekazuje.

Barthos z LaranWszechpotężna Sztuka
Księga dla tych, co w sztukach magicznych uczeni są.

Umiejętności magusa wzrastają z czasem. Najpierw jest jako ziarno zboża, które trzeba chronić, by nie zmarniało. Lecz wkrótce ziarno wypuszcza kiełki, stając się piękną rośliną.

Z każdym nowym dniem roślina staje się większa i silniejsza. Tak samo jest z magusem. Na początku nauki jego siły są wątłe, lecz z czasem okrzepnie, stając się potężniejszym. Ciągłe dążenie do absolutnej perfekcji powinno być nadrzędnym celem każdego adepta magii. Ziarno potęgi dane im przez bogów jest bowiem najcenniejszym darem, jakie śmiertelnik może otrzymać.
adres tego artykułu: http://www.gothic.phx.pl/infopage.php?id=16